Volatilita na trzích je zpět

Stávající poklesy na akciovém trhu mohou být pro někoho překvapením. Jak jsem již však psal na blogu zde: http://martinekonom.blogspot.cz/2018/01/nizka-volatilita-ne-poklesy-akcioveho.html pak snad nejsou. Realita však je, že do té do doby byl růst bez 5% korekce 80 týdnů v porovníní s historicky normální frekvencí 10 týdnů! Spouštěčem, jak prezentováno médii bylo zvýšení inflačních očekávání zde v USA po lepších datech z trhu práce a potenciální zrychlení tempa zvyšování klíčové úrokové sazba Fedem. Například mzdové náklady rostly v lednu 2,9% v komparaci s dosavadním trendem 2,5% (předchozí dva měsíce rovněž revidovány výše). Skutečně, breakeven výnos inflačně vázaných vládních dluhopisů TIPS se zvýšil z 1,7% v červnu na více jak 2%. Přesto však jádrová inflace indexu spotřebitelských cen CPI byla revidována za prosinec níže na 0,2% z 0,3% meziměsíčně. Zajímavé tedy bude příští týden ve středu sledovat zvěřejnění CPI za leden.

Do jaké míry se jedná o krizi ekonomickou? V tuto chvíli nejedná. Hospodářský růst je globálně synchronizován a bankovní sektor například v USA zvýšil svoji kapitalizaci z 500 miliard v roce 2000 na 1,25 biliónů USD! Růst zisků firem má být stabilní i v tomto roce. Přesto však, jak již upozorňoval  ekonom Robert Shiller v září minulého roku, existuje na trhu disparita mezi cenovým vývojem akciového  indexu a vývojem zisků firem:Taktéž, je reálné, že akciový propad sám o sobě může hospodářskou krizi spustit, pakliže bude pokračovat a pokles více jak 30%, a podobně.

Je nutno však zmínit, že trhy přestřelují a podstřelují i dlouhodobě a můžou být déle neracionální než někdo solventní (ostatně drahá rychlá sportovní auta řídí  obvykle spíše úspěšní tradeři než doktoři financí a ekonomie).

Index implikované volatility akciového trhu S&P 500 chicagské burzy se dostal do historicky průměrného pásma 20-30.  Po dlouhou dobu toto bylo téměř zapomenuto a navrch měly rozhodně strategie prodávající volatilitu po jakémkoliv jejím vyšším nárůstu. Podívejme se na vývoj indexu od 90. let:To je naprosto podstatné pro dnešní svět v reálu investování, jelikož mnoho strategií fondů, respektive těch s aktivním obchodováním jako hedge fondy je založeno na tak zvané risk paritě a cílování volatility. Investiční praktici ví, že minulý vývoj volatility dokáže dobře predikovat vývoj budoucí volatility v krátkém období. Pro dosažení výnosů pak je zapotřebí jistá volatilita a při její vyšší úrovni je zapotřebí logicky méně rizikových aktiv k dosažení pořadovaného cílovaného výnosu.

Důležitou statistikou je výpočet volatility výnosů, který se v praxi provádí za pomocí směrodatné odchylky (statisticky odmocniny rozptylu). Jedná se zjednodušeně o násobky vzdáleností výnosů za jednotlivé období od průměru těchto výnosů. Čím jsou tyto vzdálenosti od průměrného výnosu větší, tím je větší volatilita vyjádřena směrodatnou odchylkou.  Nákup a držení akciových indexů jako S&P 500 má denní směrodatnou odchylku výnosů v průměru 0,625-1,25 % a vynásobíme-li touto odmocninou 250 trading dnů v roce, dostaneme se matematicky na průměrnou roční volatilitu 10-20 % (large cap, small cap kolem 30%). Modifikovaný Sharpeho poměr = průměrný roční výnos/roční směrodatná odchylka výnosů bývá u akciového trhu kolem 0,5, tzn. cílení na 5-10 % ročně v průměru s 2x větší volatilitou. 

Podobně je to u aktivních strategií fondů s cílováním lepšího rizikově očištěného výnosu než nákup a drž. Pakliže byla volatilita nižší pak k dosažení cílovaného výnosu bylo u aktivních strategií zapotřebí více rizikových aktiv v portfoliu nebo vyššího pákového efektu. Tudíž s růstem volatility pak dochází k úpravě portfolia a výprodejem na rizikovém trhu akcií. Navíc, když se pak přidají další tak propad dále akceleruje. V dnešní době AOS obchodování pak dokáží být rozsah a zvláště rychlost výprodejů velmi vysoké.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj populárních kontraktů na akciové indexy mini Nasdaq NQ a mini S&P ES a jejich poměrový spread od konce minulého roku:Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Je korekce na akciovém trhu u konce?

WTI ropa zpět k 60?

Volatilita na trzích je zpět 2