Zásoby obilovin rekordní, otázka u sóji


Dle posledního reportu The Food and Agriculture Organization OSN (FAO) mají být globální zásoby obilovin na rekordní úrovni v sezóně 2017/2018. Dle předpovědi mají být finální úroveň za 2017 na 2,64 milliardách tun (nový rekord), což je zvýšení o 1,3% oproti 2016. Poměr zásob k spotřebě má růst na nejvyšší hodnotu za 16 let. Především je to zásluhou vyšší očekávaní produkce kukuřice v Číně, Mexiku a EU. FAO predikuje rovněž nárůsty sklizně u pšenice především v Rusku a Kanadě.

Projekce spotřeby obilovin však byla rověž zvýšena o 1,4% meziročně hlavně zásluhou poptávky po krmivech pro hospodářské zvířata z Brazílie, EU, Číny a Mexika. Pohlédněme na produkci (oranžově), spotřebu (žlutě přerušovaná křivka)a zásoby (šedé sloupce) od roku 2007 graficky:


Cenový index potravin FAO byl pak v lednu 3% meziročně níže (globálně obávaná akcelarace inflace tudíž by od potravin hrozit v tuto chvíli neměla).


I když u sóji je dllouhodobá předpověď díky nabídkové straně rovněž medvědí, tak poslední situace suchého počasí v Argentině a naopak vyšších očekávaných srážek v Brazílii působí jako vážný faktor pro silnější posílení ceny. Argentina je největší světový exportér produktu z této komodity sójového šrotu. Konzultační firma AgriPac odhaduje produkci argentinské sóji v sezóně 2017/2018 na 47 miliónu tun v komparaci s původním  odhadem amerického ministerstva zemědělství USDA 54 miliónů tun. Dále pak v případě pokračování růstu indexu spotřebitelských cen například zde v USA, existuje pravděpodobnost silnějšího nakupování komoditních kontraktů, jako populární sóji, fondy jako zajišťování proti inflaci. Minulý rok byli tradeři na nákupní straně v řádu 160 tisíc kontraktů, počátkem února tohoto roku se jednalo jen o 120 tisíc kontraktů na long (v roce 2010 to bylo dokonce kolem 200 tisíc kontraktů).  Čitá pozice je navíc dle posledního reportu komise pro komoditní trhy u traderů mimo zajišťovatele v záporu kolem 2 tisíce kontraktů. Přestože se jedná s ohledem na Argentinu převážně o problém u sójového šrotu (kde je čistá pozice již vysoko na long), bude zajímavé sledovat, zda se ve větší cenové apreciaci přidá nakonec I sója, minimálně u nejbližších kalendářních kontraktů v porovnání se vzdálenějšími.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj ceny kontraktů sóji pro březen a červenec a jejich komoditní spread na burze v Chicagu od konce minulého roku (SOL Trader, denní data):


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Je korekce na akciovém trhu u konce?

Polární počasí nemá na plyn vliv

ECB – další uvolňování a japonský scénář?