Pokračující zplošťování výnosové křivky, máme se obávat příchodu recese?


O výnosové křivce a její potenciálu předpovědi příchozí ekonomické krize jsem na českých servrech psal mnohokrát. Situace je nyní taková, že zde v USA výnosy do splatnosti krátkodobějších dluhopisů se postupně přibližují těm s delší splatností a spread mezi 30-ti letými a 5-ti letými vládními dluhopisy se obchodoval tento týden i 0,33% body a mezi 10-ti letými a 2-letými 0,48% body. Tudíž, to samořejmě zvedá mediální pozornost a nesčetné diskuze.

Minulý týden byla ve Washingtonu DC konference Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky, kde MMF zvýšil krátkodobou predikci růstu světové ekonomiky na 3,9% v tomto i příštím roce. Jednak dáno fiskální expanzí americké ekonomiky a rovněž zásluhou kvalitních makro politik a růstem produktivity v asijském regionu zemí jako Malajsie, Indonésie či Indie, ale stále i Číny, kde si však je fond méně jistý s ohledem na zvýšený dluh. Stejně tak země východní Evropy a některé africké ekonomiky by měly výrazněji růst během dané dvouletky. V delším období než 2019 pak už je fond více skeptický, zejména při zohlednění oné fiskální expanze v USA a jejího vlivu na růst inflačních tlaků, kde předpovídá Fedem sledovaný jádrový index osobní spotřeby (PCE) kolem 2,3% v 2019 a tlaky na centrální banku zvyšovat klíčovou Fed funds úrokovou sazbu rychleji než je trhem očekáváno. To pak v kombinaci s potenciálními válkami v mezinárodním obchodě a s absenc í strukturálních reforem mnoha ekonomik může spustit krizi. Tak či onak predikce těchto institucí jsou po praktické stránce spíše informativního charakteru, jelikož historická úspěšnost odhadů je nízká nebo lépe řečeno nikdo nedokáže přesně načasovat příchod krize (možná někdo se štěstím).

Co je nutné si však uvědomit je, že zplošťování výnosové křivky nic nepredikuje. Je to až inverze (krátkodobé sazby vyšší než dlouhodobé), která je evidována jako relativně úspěšný prediktor krize v porovnání s ostatními indikátory (například kolem 90 vědeckých research papers v knihovně newyorského Fedu, apod.). Pakliže budeme brát v potaz její sílu predikce, pak dle stávajícího stavu bude dle rozdílu výnosů mezi 10-ti letými a 3-měsíšními předpovídat za rok reálný růst HDP kolem 2% a pravděpodobnost recese méně jak 20%:


V každém případě je dobré tento i jiné indikátory pečlivě sledovat. Rovněž trhy jako ty akciové mají samy predikční charakter a přibližování k inverznímu stavu výnosové křivky jistě může vést k volatilnějšímu průběhu s výraznějšími drawdowny. Dá se však redukovat volatilita při udržení požadovaného výnosu?  Jistě dá a to diverzifikací do historicky nekorelovaných aktiv a strategií. Jednou s možností je jistěkombinace dluhopisů, akcií a divergenčních multikomoditních long/ short strategií (obchodujícíh převážně dle AOS algoritmů trendově), jak jsem uvedl například zde: http://martinekonom.blogspot.com/2018/01/do-jake-miry-je-jistota-bezpecna.html

Závěrem se pojďmě podívat na cenový vývoj kontraktů na 10-ti leté dluhopisy a klíčovou Fed funds sazby (inverzní průběh k výnosům) na burze v Chicagu a jejich poměrový komoditní spread (SOL Trader, denní data):


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Polární počasí nemá na plyn vliv

Dosáhl akciový trh dno?

Trh řízen panikou