Trumpovy cla symbolické, ale možné otevření pandora skříňky


Donald J. Trump pokračuje ve snaze plňení předvolebních slibů a zavedl cla na dovoz oceli 25% a hliníku 10%. Jedná se však spíše o zastrašování nebo posílení politické popularity (v tuto chvíli). Zdůvodnění je pro redukci obchodního deficitu, zabezpečení národní bezpečnosti a revival domácího těžkého průmyslu. Importy oceli a hliníku představují jen kolem 2% celkových amerických dovozů statků. Dvě třetiny oceli je produkováno domácími výrobci a největším externím dodavatelem je Kanada a EU (spojenci), tudíž otázka ohledně národní bezpečnosti je dá se říci bezpředmětná. Industriální výstup jako celek se zvýšil o 150% v USA oproti 1980 v porovnáním s poklesem zaměstnanosti v něm o 34% za stejné období a to hlavně zásluhou automatizace (nemluvě o komparativní výhodě přenechat výrobu mnoha statků jiným ekonomikám na základě teorie komparativních výhod). Je však také pravdou, že došlo k zavření továren těžkého průmyslu v Pensylvánii, Michiganu či Ohiu – klíčové státy pro volby. U obchodních deficitů u statků (ne služeb) jsou pak tyto do jisté míry funkcí domácích úspor, kde země s nižší mírou spotřebovávají více (ekonomika USA z dvou třetin tažena spotřebou domácností) a dovozy přispívají k širokému spektru výběru, plus tlačí domácí producenty k vyšší efektivitě. Pohlédněme na  komparaci míry úspor v Číně vs. US/EU a obchodnímu deficitu statků a přebytku služeb v USA:Implementace cel nepotřebovala podporu Kongresu, jelikož Trump využil právě vyjímky národních bezpečnostních zájmů dle patřičné sekce 232 zákona Trade Act z 1962. Otevřel tak do jisté míry pandora skříňku, kde další ekonomiky mohou následovat podobně.


Vezmeme-li tyto cla na dané kovy pouze, pak ceteris paribus, k růstu cen statků nebo inflace dojde jen zanedbatelně. Například pro výrobu automobilu je zapotřebí dle Světové asociace oceli (WSA) v průměru 900 kg kovu, což stojí kolem 580 USD. Za předpokladu, že dojde kvůli 25% tarifu růstu ceny na 730 USD (spíše nedojde, jelikož stejně autoproducenti nakupují od domících dodavatelů). Průměrná prodejní cena auta v USA je kolem 34 tis. USD, což pak znamená příspěvek k růstu ceny na auto po clu o nějakých 0,4%. Automobily mají v koši indexu spotřebitelských cen váhu 3,7%, to jest příspěvek k inflaci miniaturní 0,02 procentní body. Podobné u ostatních statků používajících jako input ocel či hliník.


Cílem Trumpa a hlavně republikánské trany je omezit deficit s Čínou a tyto cla nemají vliv, jelikož importy  oceli této emerging ekonomiky představuj jen 2% z celkových dovozů kovu do USA (v porovnání s 18% např. u Kanady). Otázkou tedy bude, zda se ve clech bude pokračovat i v jiných oblastech, kde by již mohlo skutečně Čínu ohrozit, protože Spojené státy jsou pro ní největší exportní trh. Jejich aplikace by vedla jistě k odvetným opatřením  a rozpoutání globální obchodní války, která ma ve finálním důsledku čistě ekonomicky jen jeden výsledek – nikdo není vítěz. Bude tedy zajímavé sledovat další vývoj.


Čína exportuje do USA převážně materiály lehkého průmyslu jako textil, oděvy, nábytek, hračky, dále elektroniku, výpočetní techniku, a podobně. Spojené státy pak chemické a farmaceutické produkty, automobily, letadla, ale také ve velkém zemědělské komodity jako sója. Obchodní deficit USA s Čínou představuje kolem 375 mld USD, tj. 2% HDP.


Závěrem se pojďme podívat na vývoj ceny jedné z klíčových exportních komodit USA sóji, respektive vývoj ceny aktivního kontraktu a její komoditní spread s kontraktem pro září zde na burze v Chicagu za poslední měsíce (SOL Trader, denní data):Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Polární počasí nemá na plyn vliv

Dosáhl akciový trh dno?

Trh řízen panikou