Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2019

Výběr AOS modelu pro trendové obchodování

Obrázek
Pro aplikaci trendového způsobu obchodování můžeme využít více metod. Často je náročné určit, kerý model je ten správný, nicméně existují jistá vodítka vycházející z charakteru datové řady a podobně. Se zajímavou prací přišli nedávno Valeriy Zakamulin a Javier Giner: Trend Following with Momentum Versus Moving Average: A Tale ofDifferences
V ní zkoumají dvě základní metody dlouhodobého trendového obchodování (trendfollowigu): momenta (cena aktiva je vyšší/ nižší než za look-back parametr délky dané periody) a klouzavých průměrů (cena vyšší/ nižší než průměr nebo aplikace křížení cenových průměrů).
Korelace abou přístupů je, ja by se dalo očekávat, velice vysoká při silných trendech. Avšak robustnost jim vychází větší u metody klouzavých průměrů s ohledem na změny look-back parametrů (délky zvolených průměrů). To znamená, že v případech nejistoty trendového vývoje je výhodnější použít klouzavé průměry. Korelace mezi dvěma různýmim modely kouzavých průměru bude vyšší a stabilnější než u …

Bude Fed snižovat sazbu?

Obrázek
Alespoň toto signalizuje vývoj trhů v poslední době. Pravděpodobnost snížení klíčové Fed funds sazby americké centrální banky o 0,25 procentních bodů do července je nyní 95%. Fed také nyní více preferuje reakční funkci závislou na inflačních očekívíních. 10-ti leté breakeven inflační sazby poklesly blízko k úrovním, kdy banka prudce otočila z jestřábího zpět na holubičí přístup na začátku roku. Poslední data o zaměstnanosti byla velice slabá a americká ekonomika přidala v květnu jen 75 tisíc pozic mimo zemědělství, v porovnání s očekávanímí o 100 tisíc většími. To posílilo kontrakt na Fed funds futures na burze v Chicagu a očekávaní výše uvedných 25 bazických bodů redukce sazby do července, dále 0,5 procentního bodu do září a dokonce další snížení do prosince.
Podle indikátorů výkonnosti průmyslu PMI (ale posledně i služeb) se dá částečně odhadnout roční růst ekonomiky USA jen kolem 1% na roční bázi! To je výrazně pod trendem a může stimulovat centrální banku k redukci sazby již nyní v…