Problematika časování trhu


O časování vstupu nebo výstupu na akciovém trhu jsem se několikrát zmínil na různých serverech, například zde: https://www.investicniweb.cz/2013-10-8-kam-se-vydaji-akcie-indikatory-moc-nemaji-smysl/

Klasické indikátory určení hodnoty jako cena k zisku na akcii/ agregát akcií (P/E) nemají v období do 10-ti let statiskticky významnou vypovídací schopnost a dále, kdo ví jak se situace změní v mezidobí a periodě poté – zda nedojde k akceleraci růstu zisků firem, zvýšení ziskových marží formou fúzí a akvizic, a podobně. Otec hodnotového investování Benjamin Graham v období hospodářské krize v roce 1930 ohodnotil situaci na trhu jako valuačně velmi výhodnou (potenciální konec propadů) a vstupoval navíc za pomocí páky vším. Za periodu 1929 – 1932 sám zratil na trhu kolem 70%. To bylo navíc období, kdy hodnotové investování mělo jako tak zvaný tržní faktor sílu. Dnešní moderní finanční výzkum často poukazuje na téměř vyeliminování faktoru hodnoty na trhu akcií s vyšší kapitalizací. Dobrou encyklopedií faktorů v tomto ohledu je například kniha:  Your Complete Guide to Factor-Based Investing: The Way Smart Money Invests Today od Andrew L. Berkin a Larry E. Swedroe z roku 2016.

Podobně inverzně od poloviny 2016 se P/E indikátory amerického akciového trhu pohybují na nadprůměrných hodnotách analytici nabývali postupně medvědí náladu. Nicméně, i když forward P/E bylo v pololetí 2016 kolem 16 u S&P 500 a analytici předpovídali v případě růstu trhu o 10%, že dojde k extrémní bublině, tak v reálu jsme o 45% výše a při podobné úrovni P/E. Pohlédněme na forward P/E u S&P 500 od 90. let a další indikátory v komparaci s 25-letým průměrem:


Tudíž klasické valuační ukazatele jsou pro budoucí vývoj v řádu několika dalších let v podstatě nedokonalým prediktorem. Trh je, podobně jako v ekonomice jako takové, funkcí nabídky a poptávky a jde v mnoha ohledech o psychologii a  kdy a jak dojde k převisu na té či oné straně. V rámci této teorie bychom pak mohli využít ukazetelů sentimentu, jako například těch od Americké asociace individuálních investorů, kde se na základě průzkumu respondenti vyjadřují k odhadu směrování trhu během následujících 6 měsíců. V srpnu 1987 měl indikátor „býčího optimismu“ hodnotu 66%, před vrcholem v roce 2000 měl 75%, na začátku 2007 58%, a podobně. Tudíž existuje jistá a priori signalizace, že může dojít k nadměrnému optimismu retailových investorů, která obvykle předchází propadům, vezmeme-li průměrnou hodnotu „býčího optimismu“ asociace historicky kolem 38,5% (to znamená v podstatě rovnoměrně s „medvědím“ a neurálním sentimentem). Problém s tímto indikátorem je dnes to, že se situace struktury investorů na akciovém trhu v posledních letech dosti změnila a individuální retail investoři (Taxable accounts) dnes tvoří v podstatě menšínu a převažují penzijní plány, pojišťovny, další institucionální investoři a zahraniční subjekty. Tudíž ukazatel sentimentu individuálních investorů nemá takovou sílu jako kdysi. Pohlédněme na vývoj struktury amerického akciového trhu chronologicky od 60. let:


Jedním ze silných faktorů, jak uvedeno v knize zmíněné výše, nebo v dalších pracích moderní finanční vědy je pak cena samotná a využití momentum/ breakout metodik. Ostatně, trendy, at již na jakýchkoliv timeframech od minutových po měsíční zde budou vždy. Dokuď budou obchodovat lidé a budou se projevovat behaviorální faktory, budou existovat limity arbitráže institucionálních investorů, bude přítomno kariérní riziko v případě performace pod benchmarky u institucí, budou ekonomické cykly, změny v makropolitikách, sentimentech investorů a podobně, pak trendy nikdy nebudou eliminovány. Jejich využití pak nabývá na síle zejména při diverzifikaci faktoru momenta a aplikaci mezi různými třídy aktiv najednou. Zajímavou studii lze pak v tomto ohledu studovat zde: https://www.cmegroup.com/education/files/jpm-momentum-strategies-2015-04-15-1681565.pdf

Z mé dlohodobé praxe s téměř tisíci kvantitativními strategiemi pak to které faktory/ strategie fungují v reálu a které nikoliv jsem popsal zde: www.systemtradingunleashed.com


Závěrem se pojďme podívat na vývoj populárních kontraktů na large-cap mini S&P 500 (ES] a small-cap mini Russell 200 (RTY) a jejich poměrový spread za posledních zhruba 12 měsíců na burze v Chicagu (SOL Trader, denní data):


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

 


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Polární počasí nemá na plyn vliv

Dosáhl akciový trh dno?

Trh řízen panikou