Budoucí překážky klasického portfolia


V teorii se často hovoří o kvalitním portfolio mixu 60% akcií a 40% dluhoposů, jež by mělo zaručit relativně kvalitní výnos při minimalizaci propadů. Samozřejmě, jak to bývá, praxe je zcela něco jiného, respektiveje  mnohem komplexnější. Jednak, vezmeme-li různou volatilitu akcií a dluhopisů, jež je navíc nestabilní v čase, tak dle risk parity, kdy stejný cílovaný 60/40 portfolio mix doáhneme při uvedení na stejný základ volatility, pak bude skutečný „cash“ příděl na jednotlivé komponenty často spíše 30% akcií a 70%  dluhopisů. Princip normalizace kontraktů dle volatility v případě využití futures kontraktů jak ji provádíme v praxi jsem zmínil zde. Na podobném principu pak funguje kalkulace u ostatních aktiv. To je pro případ, máme-li pomocí dluhopisů „hedgeovat“ negativní pohyby na akciovém trhu.  A s tím souvisí další bod a to je otázka kvality dluhopisů jako hedge instrumentu v dnešní době a do budoucna.

Úrokový výnos do splatnosti dluhopisů v USA postupně klesal od 80. let, poté co bývalý předseda Fedu Paul Volker umožnil svou měnovou politikou například výnosům do splatnosti 10-ti letých amerických vládních dluhopisů vzrůst počátkem 80. let přes 15% a následně pak 30 let došlo k jejich postupnému poklesu až do výnosu 1,6% v roce 2016. Inverzně tak docházelo  k růstu jejich ceny a tak jsme za hodně dlouhou periodu nebyli zvyklí na nic jiného než na posilování (což udělalo mimochodem dolarové miliardáře zde v USA z krále dluhopisů Billa Grosse, či několika manažerů komoditních CTA fondů, kteří trendově rolovali dluhopisové futures kontrakty v long pozicích). Pohlédněme na vývoj výnosu do splatnosti 10-ti letého amerického vládního dluhopisu od 70. let:Problém je tedy v tom, že dluhopisová rally skončila a můžeme očekávat spíše opačný trend, i když jistě americká centrální banka Fed a další se budou všemocně snažit udržet cenu stabilní (nezvyšovat výnos do splatnosti, možná i za cenu inverze výnosové křivky), aby se výrazně nepodlomil retailově citlivý trh nemovitostí/ hypoték, který představuje značně přepákovanou investici a jež je senzitivní na změny u dlouhodobějších sazeb (zejména důležité v ekonomikách, kde spotřební výdaje tvoří podstatnou část produktu). Přesto však, narozdíl od krátkodobých sazeb jsou ty dlouhodobější determinovány převážně trhem a centrální banky mají omezenější vliv. 

Dalším problémem je otázka korelace mezi akciemi a dluhopisy, která byla od roku 2000 příznivě negativní a mnoho investičních poradců, asset manažerů (pokud nejsou zralejšího věku) v podstatě nezažilo za kariéru nic jiného. Tato korelace se má tendenci měnit v čase v závislosti na inflačním vývoji (intuitivně dává smysl, jelikož jak akcie, tak dluhopisy reagují negativně na růstový inflační vývoj):Tak jak inflace narůstá nad 2%, tak se korelace stává pozitivní a může se jak vidět na grafu dostat i nad 0,5, což v podstatě eliminuje hodnotu hedging vlastnosti bondů pří silnějších korekcích/ propadech akcií.

Najít nekorelovaná nebo mírně negativně korelovaná aktiva do portfolia není jednoduché. Nicméně, jako vodítko může sloužit tak zvaný princip „krizové alfy“, kdy při silnějších propadech trhů „klasických aktiv“ mají diverzifikované programy/ aktiva různých trhů tendenci využít divergenci a momenta a to nejen při poklesu. Často se pak jedná o quant investice (algoritmické strategie) na trhu mnoha likvidních aktiv a využívajícíh trendy, kdekoliv se tyto objeví. Které z nich mají tendenci performovat a které ne jsem z mé praxe s téměř tisíci z nich v reálné praxi zmínil například zde: http://www.systemtradingunleashed.com

Závěrem se pojďme podívat na cenový vývoj populárních kontraktů na akciový index mini S&P 500 ES a 10-ti letý americký vládní dluhopis ZN na burze v Chicagu za posledních zhruba 12 měsíců a jejich poměrový komoditní spread (SOL Trader, denní data):
Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Polární počasí nemá na plyn vliv

Dosáhl akciový trh dno?

Trh řízen panikou