Volby do Kongresu a trhy


Je evidentní, že volby do amerického Kongresu 6.11. slouží jako faktor ke zvýšené volatilitě na trzích. Avšak investování na základě toho, zda zastává v USA úřad ta nebo ona strana je velmi chybné, což lze dokumentovat graficky:Investice bez ohledu na politickou situaci ve Spojených státech je jistě bezkonkurenčně výhodnější. Média se jistě snaží navrhovat různé scénáře při tom kterém politickém uspořádání, ale ty správné si vždy dokáží americké firmy zajistit výhodně samy i bez pomoci toho či onoho politického vedení.
Jaké jsou tedy poslední predikce? Pohlédněme na pravděpodobnosti ovládnutí Kongresu Demokratickou stranou od několika společností (v závorce pak vždy předpovědi ze září pro porovnání):


Je zřejmé zvyšující se pravděpodobnost ovládnutí Sněmovny reprezentatů Demokraty a naopak snižující se u Senátu. To znamená rozdělený Kongres a zvýšení role Demokratické strany v legislativních procesech a dohledu nad exekuční složkou moci Republikánů. Intuitivně se zdá, že rozdělení moci není pro trhy příznivé, jelikož se nepodaří rychle prosadit plánované záměry. Nicméně, dle dat od 1901 do 2017 mají trhy, meřeno akciovým indexem Dow Jones, lepší výkonnost o zhruba 1% bod ročně při variantě rozdělené moci.

Například, i když Republikáni jsou „konzervativní strana“,  pak s pochopitelnou vyjímkou v poslední finanční krizi (kde muselo dojít k masivní fiskální podpoře Obamovou demokratickou administrativou) jsou to to oni, kdo vytváří větší rozpočtové deficity a větší kontrola jejich hospodaření Demokraty je určitě výhodná:

Na druhé straně, při rozdělené moci hrozí hlasování o nedůvěře výkonné složce, což by vedlo rozhodně ke zvýšení volatility. Avšak opět jeho vyvolání ve Sněmovně reprezentantů Demokraty by vyžadovalo 2/3 většinu potvrzení v Senátu (kde bude zřejmě většina Republikánů).

V nepodlení řadě pak mají poslední korekce na akciovém trhu, vedle již známých faktorů jako obchodní válka s Čínou a jak jsem zmínil minule návrat historicky„klasičtějšího“ volatilnějšího prostředí, svůj původ v přecenění firem technologického sektoru. O čemž by svědčil omezený přesun prostředků investorů do  aktiv jistoty jako vládní dluhopisy (respektive naopak jejich pokračující cenový pokles). Donaldu J. Trumpovi se nelíbí údajné regulačně „lepší“ postavení technologických firem na úkor společností „staré ekonomiky“. Bývalý prezident Obama jistě přispěl k vytvoření prostředí rozkvětu Facebooku, Tesly, Uberu/ Lyftu, a podobně.  Otázkou je, zda toto není ta správná cesta. Posílení vlivu Demokratů by mohlo jistě sloužit k tlumení tlaku stavajícího prezidenta na tyto firmy.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj populárních kontraktů na akciový index S&P 500 mini ES a 10-tileté vládní americké dluhopisy ZN a jejich poměrový spread na burze v Chicagu od počátku roku (SOL Trader, denní data):Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Polární počasí nemá na plyn vliv

Dosáhl akciový trh dno?

Trh řízen panikou