Potenciál mědi 2


V prosinci jsem na blogu zmínil měď jako komoditu, vedle sóji, výrazně cenově ovlivněnou průběhem obchodní války mezi USA a Čínou: https://martinekonom.blogspot.com/2018/12/potencial-medi.html a její potenciální cenovovou apreciaci do budoucna při úspěchu vyřešení sporů.

Nyní vyjednávání pro dosažení konsensu v obchodních a dalších oblastech nabírají na obrátkách a na vrcholné úrovni probíhají jednání již třetí týden v řadě před klíčovým datem 1.3., kdy má být dle předchozí dohody rozhovory finalizovány a při neúspěchu případně zvýšeny cla (na 200 mld USD čínských statků zvýšení sazby z 10% na 25%). Dle Reuters obě strany pracují na rozsáhlé dohodě - memorandu (MOU). V reálu pak zřejmě dojde k odkladu absolutní finalizace až do konce března/ počátku dubna, kdy se setkají prezidenti Xi Jinping a Donald J. Trump.

Minulý týden se Morgan Stanley přípojila k Citi a Goldman Sachs a odhaduje potenciál zhodnocení 14% ceny červeného kovu v tomto roce. Je nutno si uvědomit, že cena má zhruba relativně 60% prostor nahoru ze stávajícíh úrovní, pakliže vezmeme lokální maximum z února 2011 (komodity se obecně vyznačují silným rostoucím trendem v pozdních fázích ekonomických cyklů). Dle singapurské DBS Bank zase má přetrvávat nabídkový deficit až do roku 2022, kdy může dosáhnout nejvyšších rozměrů od 2004:


Měď, často označována jako Dr. Copper, se používá nejen ve stavebnictví a spotřebních statcích od automobilů až po polovodiče, ale má svou silnou poptávku v průmyslu obnovitelných zdrojů energií. Mezi nejrychleji se rozvíjejícími pracovními pozicemi zde v USA patří technik větrných turbín nebo instalatér solárních panelů. Klasická větrná farma v Kalifornii pak může mít i spotřebu kolem 15 mil. Tun kovu. Dle Bloomberg New Energy Finance korporátní nákupy obnovitelných zdrojů energií vzrostly meziročně v 2018 na 13,4 GW z 6,1 GW! 63% těchto nákupů z alternativních zdrojů proběhlo v USA.

Dalším zdrojem výrazné poptávky po mědi jsou elektroautomobily (EA), které spotřebují třikrát až čtyřikrát více tohoto kovu než klasické spalovací motory. Zde hraje vedoucí roli Čína, která je zodpovědná za 60% globálních prodejů EA. Domácí podíl na čínském trhu představoval 7% z celkového prodeje aut (118% růst od roku 2011):


Samozřejmě, při problémech s obchodní dohodou mezi USA a Čínou existují rizika. Na což poukazuje například index Markit Global Copper Users PMI měřící situaci provozních podmínek velkých světových spotřebitelů mědi ve výrobě. Index byl na 46,8 v lednu, což je nejníže od dubna 2009 (krátce po popuknutí globální finanční krize)! Silněji korelující poměr nových objednávek k zásobám s cenou mědi těchto sledovaných firemních spotřebitelů kovu v poslední době výrazně poklesl, což charakterizuje jistě velké předzásobování před potenciální obchodní nedohodou a zvýšením cel:


Dle posledního reportu komise pro komoditní trhy jsou čisté pozice obchodníků, mimo zajišťovatele, na NYMEX divizi chicagské burzy 6 321 kontraktů stále na prodejní straně (nárůst o 14 537 long kontraktů oproti předchozímu reportu).

Závěrem se pojďme podívat na vývoj cen aktivního kontraktu na měď a její poměrový komoditní spread s kontraktem pro sóju na burze v Chicagu za posledních 12 měsíců (SOL Trader, denní data):Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Polární počasí nemá na plyn vliv

Dosáhl akciový trh dno?

Trh řízen panikou