Americká produkce ropy může poklesnout


Již jem zmínil v lednu na blogu  zpomalení těžební aktivity texaských ropných společností ve 4. kvartále minulého roku: https://martinekonom.blogspot.com/2019/01/wti-ropa-zpet-k-60.html I tak se zdá, že se porukce ropy zde v USA drží na rekordních úrovních a může dále pokračovat.Dle vládní Energetické Informační Agentury (EIA) se může těžba zvýšit z 12 mil. barelů za den na 13,5 miliónů barelů za den do konce 2020.  Podívejme se na vývoj produkce v tis. barelech za den graficky od 80. let:


To je bezpochyby impozantní nárůst. Nicméně, počet vrtů se postupně snižuje od konce minulého roku:


Zdá se tedy, že jsou znát postupně fudamentální důsledky financování projektů. Ty mají určité zpoždění a zatímco v období boomu produkce byl kladen důraz na kvantitu, tak nyní investoři do těžebních projektů začínají klást kvalitativně větší důraz na návratnost. A tak kapitálové a dluhové financování břidličných těžařů v roce 2018 pokleslo na 22 miliard USD, což  představuje polovinu hodnoty z roku 2016 nebo třetina toho co v roce 2012.

V podstatě je zde existuje určitá analogie s trhem obilovin, kdy si farmáři každý rok půjčují na nákup osiva, energií, hnojiv, nákupu pojištění proti problémům s úrodou a podobně, aby mohli pak tyto úvěry splatit na podzim při sklizni a prodeji. Samozřejmě, jaká bude cena při sklizni je nepředvídatelné a od toho zde jsou futures trhy na chicagské burze, aby si ji zajistili dopředu. Čili objem těchto půjček společně s počtěm otevřených prodejních hedge pozic komerčních zajišťovatelů na burze nám indikuje jak velká produkce může finálně být.

U ropnách těžařů je to podobné, s tím rozdílem, že zde je cyklus delší než rok jak to je u farmářů. Obvykle se zde operuje s půjčkami či kapitálovým financováním se splatností dvou let. Tak jak jsem uvedl výše, pokles financování může znamenat do budoucna (se jistým zpožděním) redukci produkce. Podobně indikují počty otevřených hedge pozic, že došlo k jejich redukci od roku 2018 o zhruba 20%. Podobně také u short pozic u swap dealerů.

Z makro pohledu bude mít na další vývoj vliv finalizace jednání k ukončení obchodní války mezi Čínou a USA, kde podobně jako u mědi, sóji a dalších komodit bude cena reagovat (komodity se obecně vyznačují rovněž silným rostoucím trendem v pozdních fázích ekonomických cyklů). 

Krátkodobá hranice podpory je u dubnové WTI ropy na 57,40 a rezistence na 60,10. Závěrem se pojďme podívat na cenu aktivního kontraktu WTI ropy na chicagské burze (divize NYMEX v NYC) a její komoditní spread se zářijovým kontraktem od konce minulého roku (SOL Trader, denní data):


 Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Polární počasí nemá na plyn vliv

Dosáhl akciový trh dno?

Trh řízen panikou